Reference

Fasaderski radovi

  • Morska vila 2
  • Vukovarska 162, 164, 166
  • Jobova 1
  • Fasaderski radovi s kamenom vunom – dugotrajna zaštita od požara i buke, te hladnoće i vrućine

  • Fasaderski radovi sa stiradurom – dobra toplinska izolacija, neosjetljivost na vlagu i visoka tlačna čvrstoča

  • Fasaderski radovi sa stiroporom – vrlo efikasno se koristi u svrhu vanjske i unutrašnje toplinske kao i zvučne izolacije, jednostavna obrada i povoljna cijena