Reference

Energetsko certificiranje

 • Sarajevska 42
 • Krležina 45
 • Rendićeva 8
 • Pazdigradska 26
 • Lovretska 13
 • Vukovarska 166
 • Vrh lučac 35
 • Mažuranićevo šetalište 61
 • Kneza Trpimira 45
 • Vukovarska 57
 • Dubrovačka 21
 • Ivana Lozice 4
 • Kijevska 6
 • Mitnička 11
 • Šimićeva 21
 • Put firula 53
 • Begovićeva 5
 • Put firula 57
 • Nazorov prilaz 22
 • Osječka 36
 • Šimićeva 74
 • Dinka Šimunovića 20
 • Rožac 53 A, 53 B
 • Rendićeva 9, 29, 31
 • Sarajevska 42
 • Stepinčeva 65
 • Karlovačka 1
 • Šibenska 27
 • Mosećka 34
Energetski certifikat je dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade. Sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, podatke o osobi koja je izdala energetski certifikat, podatke o termotehničkim sustavima, klimatske podatke, podatke o potrebnoj energiji za referentne i stvarne klimatske podatke.
Svrha energetskog certificiranja je pružanje informacija vlasnicima i korisnicima zgrada o energetskom svojstvu zgrade, usporedba zgrada u odnosu na njihova energetska svojstva, učinkovitost njihovih energetskih sustava, te kvalitetu i svojstva vanjske ovojnice zgrade.
Prema pravilniku o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada, 81/12, 29/13 i 78/13, od 01.07.2013. god. Sve nekretnine koje se daju u najam ili prodaju moraju imati energetski certifikat.